ul. Sienkiewicza 52/5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki +48 794 671 722biuro@silesia-centrum.com

KADRY I PŁACE Grodzisk Mazowiecki

  • Prowadzenie akt personalnych
  • Ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu
  • Wystawianie świadectw pracy
  • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • Naliczanie wynagrodzeń
  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
  • Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz rozliczeniowej na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS
  • Sporządzenie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R)
  • Reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS